Ennen Orlistat STADA -laihdutuslääkkeen käytön aloittamista


Älä käytä Orlistat STADAa

  • jos olet alle 18-vuotias
  • jos olet raskaana tai imetät
  • jos käytät siklosporiinia elinsiirron jälkeiseen hoitoon, vaikeaan nivelreumaan tai ihosairauteen
  • jos käytät varfariinia tai jotain muuta verenohennuslääkettä
  • jos olet allerginen (yliherkkä) orlistaatille tai Orlistat STADA-valmisteen jollekin muulle aineelle
  • jos sinulla on kolestaasi (tila, jossa sappinesteiden kulku maksasta on estynyt)
  • jos sinulla on todettu ravinnon imeytymishäiriö (krooninen malabsorptiosyndrooma)

 

Keskustele valmisteen käytöstä lääkärisi kanssa

  • jos sinulla on diabetes tai munuaissairaus
  • jos käytät amiodaronia, akarboosia, kilpirauhaslääkettä tai epilepsialääkettä

 

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Orlistat STADA saattaa vaikuttaa muihin käyttämiisi lääkkeisiin. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Huomioi, että painonlasku saattaa vaikuttaa positiivisesti verenpaine- ja kolesteroliarvoihin. Jos käytät verenpaine- tai kolesterolilääkitystä, arvoja tulee seurata säännöllisesti ja tarvittaessa lääkärin pitää muuttaa lääkkeittesi annostusta.
Suun kautta otettavan ehkäisyvalmisteen teho saattaa heikentyä jos saat vaikean ripulin. Käytä lisäehkäisyä vaikean ripulin yhteydessä.


Muuta huomioitavaa

Ota monivitamiinivalmistetta joka päivä sillä Orlistat STADA saattaa heikentää joidenkin vitamiinien imeytymistä. Monivitamiinivalmisteen täytyy sisältää A-, D-, E- ja K-vitamiineja.
Ota monivitamiinivalmiste eri aikaan kuin laihdutuslääke, esimerkiksi nukkumaan mennessä. Näin varmistat vitamiinien imeytymisen elimistöön.